Předchozí ročníky

Možnost seznámit se s výsledky výzkumu a vývoje nanomateriálů v ČR a zahraničí i s konkrétními aplikacemi měli účastníci II. ročníku mezinárodní konference NANOCON´10 pořádané v Olomouci ve dnech 12. - 14. října 2010 Českou společností pro nové materiály a technologie ve spolupráci se společností TANGER spol. s r.o.

Pro 251 účastníků z 16 zemí bylo během tří dnů na konferenci předneseno 91 odborných přednášek týkajících se 18 různých tématických oblastí.

Celkové počty

Počet účastníků 251 z toho 48 zahraničních
Počet příspěvků 174  z toho 91 přednášek a 83 posterů
Počet studentů 57
Počet států 16

S úvodní prezentací nazvanou „Miniaturizace nebo nanorozměry v technologii-quo vadis?“ vystoupil přední evropský vědec, profesor Michael Giersig z Ústavu experimentální fyziky z Freie Universität v Berlíně.
 Další odborné příspěvky se týkaly nanomateriálů, jejich charakterizace a přípravy, dále problematiky nanostrukturních kovových materiálů, nanostříbra, nanokompozitů, uhlíkatých nanostruktur, materiálů pro elektroniku a optiku, nanokeramických materiálů nebo nanovláken. Pozornost účastníků vzbudila přednáška profesorky Evy Sykové, ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, o využití nanotechnologií v regenerativní medicíně, například v podobě biokompatibilních scaffoldů na bázi nanovláken používaných k hojení ran. Výzkumný tým z FZÚ AV ČR vedený doc. Emilem Pollertem v Olomouci prezentoval své pokroky ve výzkumu a vývoji magnetických nanokompozitů, které by mohly zefektivnit diagnostickou metodu magnetické rezonance, jakož i terapeutickou metodu magnetické fluidní hypertemie. Profesor Dillert z Leibniz University v Hannoveru nastínil zajímavé možnosti využití nových fotokatalytických materiálů obsahujících oxid titaničitý.

V posterové sekci se představilo celkem 83 plakátů. Jejich odbornou a grafickou úroveň posuzoval programový výbor konference a autoři tří nejlepších plakátů obdrželi věcné ceny.

Soutěž o nejlepší poster
1. místo
CISPLATIN MAGNETOSOMES AS MEDIATORS IN COMBINED CHEMOTHERAPY AND ELECTROMAGNETIC HYPERTHERMIA OF TUMOURS, autoři  Daniela KALJAROVÁ, Melánia BABINCOVÁ
2. místo
SILVER PLATED BUTTERFLY WING SCALES AND CICADA WINGS AS SUBSTRATES, autoři PROŠKA Jan RNDr., NOVOTNÝ Filip. PROCHÁZKA Marek
3. místo
 HEATING EXPERIMENTS OF THE SILICA COATED CO0.4ZN0.6FE2O4 NANOPARTICLES, autoři VEVERKA Miroslav Ing. Ph.D., POLLERT E., VEVERKA P., KAMAN O., KUPCÍK J., BURINA M., KAŠPAR P. & ZÁVETA K.

„Konference naznačila současné směřování výzkumu nanomateriálů v ČR v porovnání se zahraničím a představila jejich možné aplikace v průmyslu, medicíně nebo například v životním prostředí“ uvádí docent Radek Zbořil, odborný garant konference. Stranou pozornosti akce přitom nezůstal ani vliv nanomateriálů na přírodu a zdraví obyvatel, jakož i standardizace různých postupů souvisejících s charakterizací a využitím nanočástic a problematika označování výrobků obsahujících nanočástice.

Nejpočetnější zastoupení na konferenci NANOCON´10 měli výzkumníci z ČR. Výsledky výzkumu a vývoje nanomateriálů v Olomouci představilo 12 univerzit a vysokých škol, 15 výzkumných ústavů Akademie věd ČR, , některé další výzkumné organizace jako např. Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Český metrologický institut nebo Výzkumný ústav bezpečnosti práce, a na tři desítky subjektů soukromého sektoru-privátních výzkumných organizací (např. COM TES FHT, SYNPO, SVÚM, Molecular Cybernetics) nebo výrobních podniků se silným výzkumným zázemím (např. CPN, NanoIron, Nanopharma, SPUR, TESCAN). NANOCON tak potvrdil, že se stává největší akcí svého druhu v ČR, kde se setkává česká „nanokomunita“ a že nanotechnologie už nejsou ani v ČR jen záležitostí laboratoří, ale postupují do praxe.

Rozdělení českých příspěvků podle pracovišť

1. Ústavy AV ČR 49
2. Univerzity 103
3. Firmy 99

Přibližně pětina účastníků přijela do Olomouce ze zahraničí. Byli to převážně představitelé výzkumných ústavů a univerzit Například profesor Sato Kiminori z Gakugei University v Tokiu zabývající se aplikacemi nanočástic v geologickém prostředí, nebo Ryoo Zaw Young z Kyungpook National University v korejském Daegu, který zkoumá uhlíkové nanostruktury.

Účastníci dle státu: 

208 Česká Republika
6 Iran
7 Německo
4 Polsko
6 Slovensko
3 Japonsko
3 Korea
3 Řecko
1 Rusko
2 Velká Británie
2 Francie
2 Kuwait
2 Rakousko
1 Itálie
1 Ukrajina

Ze zahraničních firem se v Olomouci prezentovali hlavně výrobci laboratorních přístrojů a nanočástic, mezi nimi například britská firma NanoSight specializující se na vývoj a výrobu zařízení pro vizualizaci a měření nanočástic. Zájem průmyslové sféry o nanomateriály dokládá fakt, že na konferenci v doprovodném programu vystavilo své výrobky a předvedlo laboratorní a měřicí techniku 11 společností.
 Mezi exponáty byl např. k vidění mikroskop atomárních sil (AFM) americké společnosti Agilent Technologies, který vystavil její český zástupce H Test Praha nebo elektronové mikroskopy japonské firmy JEOL. Součástí konference byla technologická burza.

Seznam sponzorů a vystavovatelů
NanoSight Ltd.
BIC Plzeň, s.r.o.
H TEST a.s.
ANAMET s.r.o.
Univerzita Palackého
Měřicí technika Morava
NANO IRON, s.r.o.
Sigma - Aldrich spol. s r.o.
Pragolab s.r.o.
Carl Zeiss s.r.o.
RMI Lázně Bohdaneč, s.r.o.
NANOsurfing.cz
TESCAN a.s.
EDLIN, s.r.o.
Thermo Scientific
JEOL (Europe) SAS
NATURES s.r.o.
SPECION, s.r.o.

Doprovodný program
Exkurze do Muzea tvarůžek v Lošticích
Výlet na hrad Bouzov