Předchozí ročníky

Počet účastníků       206      z toho 32 zahraničních (včetně 5 studentů studujících v ČR)
Počet příspěvků   145 z toho 92 přednášek a 53 posterů
Počet studentů   39  
Počet žen   59  
Počet států   17  
   
Rozdělení českých příspěvků podle pracovišť
(První číslo - počet přednášek, druhé číslo - počet posterů)
 
1. Ústavy AV ČR
Botanický ústav AV ČR, Brno 0+1
Fyzikální ústav AV ČR, Praha 6+2
Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno 0+1
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha 2+0
Ústav analytické chemie AV ČR, Brno 1+1
Ústav anorganické chemie AV ČR, Husinec-Řež 1+2
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 1+0
Technologické centrum AV ČR, Praha 2+0
Ústav fyzikální chemie, J.Heyrovského, Praha 1+0
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha 1+1
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice 1+0
Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno 1+1
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha 0+1
 
2. Univerzity
ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Praha 6+3
ČVUT, Ústav teoretické a experimentální fyziky, Praha 1+0
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha 5+1
Univerzita Palackého, Olomouc 6+0
Univerzita Tomáše Bati, Zlín 1+3
Technická univerzita Liberec 6+4
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní 1+3
VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství    0+1
VŠB-TU Ostrava, Centrum nanotechnologií 0+1
Univerzita Pardubice 0+1
Česká zemědělská univerzita v Praze 1+0
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno 1+0
Univerzita Karlova, MFF, Praha 5+1
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 4+2
VUT, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií, Brno 1+2
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno 1+0
 
3. Další výzkumná pracoviště a výzkumně zaměřené společnosti
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno 1+3
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha 1+0
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice 1+0
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 1+1
Stavební výzkum, s.r.o., Zlín 1+0
VÚHŽ, a.s., Dobrá 1+0
SVÚM, a.s., Praha 1+0
SPUR, a.s., Zlín 0+1
COMTES FHT, a.s., Dobřany 2+0
SYNPO, a.s., Pardubice 2+0
Molecular Cybernetics, s.r.o., Praha 0+3
 
4. Státní a společenské organizace
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 1+1
Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha 1+0
Český metrologický institut, Brno 1+1
Zdravotní ústav, Ostrava 1+1
VOP - 026, Šternberk 0+1
 
5. Firmy
AQUATEST, a.s., Praha 1+0
NanoTrade, s.r.o., Olomouc 0+1
ELMARCO, s.r.o., Liberec 1+0
AVG Group, a.s., Praha 1+0
TANGER Computersystems, s.r.o., Ostrava 0+1
Timplant, s.r.o., Ostrava 1+0
 
Seznam vystavovatelů
H Test, Praha, obchodní firma
RMI, Lázně Bohdaneč, obchodní firma
EDLIN, Praha, obchodní firma
Nano Iron, Rajhrad, výrobní firma
NanoSight Ltd., Salisbury, UK, výrobní firma
C.Zeiss, Jena, Německo, výrobní firma
Měřicí technika - Morava, Ornice, obchodní firma
Pragolab, Praha, obchodní firma
Specion, s.r.o., Praha, obchodní firma
Anamet, s.r.o., Praha, obchodní firma (reklama ve sborníku abstraktů)
 
Rozdělení zahraničních příspěvků podle států
(První číslo - počet přednášek, druhé číslo - počet posterů)       
Belgie 2+0
Indie 2+0
Irán 1+1
Kazachstán 1+0 (přednáška je ve sborníku)
Německo 1+0
Polsko 1+2
Rakousko 2+0
Slovensko 2+2
Švýcarsko 1+0
Turecko 1+0
UK 1+0
USA 1+0
 
Účastníci podle států
 
Česká republika 179
Belgie 3
Indie 1
Irán 2
Německo 1
Polsko 3
Rakousko 2
Slovensko 8
Švýcarsko 3
Turecko 1
UK 2
USA 1
 
Zahraniční studenti studující v ČR
Egypt 1
Peru 1
Rusko 1
Řecko 1
Vietnam 1
 
Zástupci různých institucí a firem - bez příspěvků
B.O.I.S. - Filtry, spol. s r.o.,Brno 1
Bühler AG, Švýcarsko 2
Czechinvest Praha 1
České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov 3
Favea, spol. s r.o., Kopřivnice 3
Inotex, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem 1
Inova Pro, s.r.o., Praha 2
Lasak, s.r.o., Praha 1
Medin Orthopaedic,a.s., Praha 1
Státní zdravotní ústav Praha 1
TANGER, spol. s r.o., Ostrava 1
TOP Info, s.r.o., Praha 1
VUT - Fakulta strojního inženýrství, Brno 1
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno 2
 
Anketa k definici nanotechnologie
17 účastníků, z nichž 37% bylo pro definici OECD (2009):
Nanotechnologie je kolektivní termín pro skupinu vzájemně propojených věd a technologií, které společně přispívají k pochopení vlastností hmoty a procesů ve velmi malých rozměrech (typicky v rozsahu 1 - 100 nm)
 
Anketa účastníků
19 účastníků - Ø věk 37 let, 1/5 respondentů ženy
70% respondentů z VÚ, 15 % studenti a 15 % zaměstnanci firem
Celkově spokojenost s konferencí, v ojedinělých případech by účastníci změnili místo a konání konference
 
Soutěž o nejlepší poster
1. místo
MAŠEK Josef, Mgr., BARTHELDYOVÁ Eliška, KOUDELKA Štěpán, KORVASOVÁ Zina, HUVAROVÁ Ivana, KRATOCHVÍLOVÁ Irena, RAŠKA Milan, LEDVINA Miroslav, MILLER Andrew D., TURÁNEK Jaroslav, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno: „Připrava monodispersnich nikl-chelátovych nanoliposomů pro imobilizaci his-tag proteinů: studium jejich struktury pomoci TEM, AFM a dynamickým rozptylem světla“.
2. místo
VEVERKA Miroslav, Ph.D., POLLERT E., ZÁVĚTA K., JIRÁK Z., KAMAN O., KNÍŽEK K., MARYŠKO M., VEVERKA P., KAŠPAR P., Fyzikální ústav AV ČR, Praha: „Nanokrystalický Co1-xZnxFe2O4 jako tepelný prostředník pro magnetickou hypertermii“.
3. místo
NOVOTNÝ Filip, Ing., KRAKOVSKÝ I., PLEŠTIL J., PROŠKA, J., České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha: „Příprava kompozitních nanomateriálů na bázi kvovových nanočástic a hydrogelů“.
 
Doprovodný program
Exkurze do firmy ON Semiconductor Czech Republic, Rožnov pod Radhoštěm 28
Exkurze do firmy Solartec, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 29
Exkurze do firmy LISS a.s., Rožnov pod Radhoštěm 7
Exkurze do firmy Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., Valašské Meziříčí        19
Návštěva Dřevěného městečka Valašského muzea, Rožnov pod Radhoštěm 27